HORNÍ PLANÁ
ÚVOD KANDIDÁTNÍ LISTINA KONTAKT “PRO ZMĚNU “
PRO ZMĚNU
DOBRÝ DEN VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH  SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ  “PRO ZMĚNU” Volební program  - SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ „PROZMĚNU“ Zřízení sociální služby – pro seniory či tělesně postižené (pomoc při domácích pracích, obstarávání nákupů, zprostředkování dopravy a doprovodu k lékaři) Chceme bojovat o možné zúžení hranic CHKO nebo úplné vyjmuti města z tohoto území, což přinese volnější prostor pro rozmach a rozvoj obce a lepší příležitost pro investory z různých oborů, kteří jsou ti, kdo poskytují práci. Chceme prosazovat, aby budoucnost města byla plánována společně s občany během celého volebního období, to podpoří zájem o dané projekty a zároveň chuť do jejich realizace. Lepší informovanost občanů o veškerých plánovaných investicích města Horní Plané Chceme podporovat místní zájmové organizace a volnočasové aktivity místní mládeže, aby se více zapojili prostřednictvím ZŠ do sportovních a zájmových akcí, které jsou základem společenského vyžití a dění ve městě. Chceme vytvořit skládku bioodpadu pro naše občany aby měly možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad (větve, trávu, listí) ze svých zahrad Chceme podporovat výuku anglického jazyka našich nejmenších občánků již od školky a na ZŠ maximálně podpořit výuku několika světových jazyků opravdu na nejlepší možné úrovni včetně zahraničních školních výletů. Chceme prosadit lepší propagaci našeho města a vytvořit v rozpočtu stálou rezervu na reklamní kampaně a to zejména z rekreačních poplatků!!! Heslo na závěr: Město pro lidi, lidé pro město!!! -  to je budoucnost!!!
· · · · · · ·
Volby do zastupitelstev obcí  10.10.2010 a 11.10.2014 
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
ÚVOD